Nasze Gimnazjum jest szkołą nowoczesną, przyjazną i otwartą na potrzeby wszystkich uczniów.

Umożliwiamy wszechstronny rozwój, wspieramy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności

potrzebnych w dalszych etapach kształcenia.

Kształtujemy postawy moralne, obywatelskie i patriotyczne.

Wspieramy w poszukiwaniu wartości i autorytetów.

Zachęcamy naszych uczniów do aktywnego działania w grupie i społeczeństwie oraz do poszukiwania swoich talentów i zdolności, realizowania marzeń.

MISJA

WIZJA

SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM