Program edukacyjny ALFA

W piątek 2 grudnia młodzież gimnazjalna uczestniczyła w szkoleniu przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śl: p. Artura Sikorskiego i p. Sebastiana Hamelę – dotyczącym postępowania w sytuacji ataku terrorystycznego lub wtargnięcia uzbrojonego napastnika.
Szkolenie to wynika z wdrożenia przez policję wojewódzkiego programu edukacyjnego ukierunkowanego na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym pn. „ALFA” . Opracowane zostało przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i objęte patronatem Wojewody Dolnośląskiego.
Panowie policjanci spotkali się osobno z uczniami klas pierwszych, drugich i trzeciej. Przedstawili młodzieży ogólne zasady zachowania na wypadek zaistnienia wyżej wymienionych zagrożeń, apelowali o rozsądek i dojrzałą postawę w każdej nietypowej i niebezpiecznej sytuacji. Przestrzegali rówież uczniów przed zabawami polegającymi na nieuzasadnionym wzywaniu służb ratunkowych i tzw. fałszywi alarmami wszczynanymi dla zabawy. Młodzież mogła zadawać pytania oraz obejrzeć fragment filmu instruktażowego związanego z tematem szkolenia.