RIVER CROSSING KOMA 2016

Wczoraj i dzisiaj w naszej szkole odbywał się dwuetapowo konkurs matematyczny „Koma” . Konkurs ma niespotykaną formę. Nie korzysta z wcześniejszej wiedzy, dzięki czemu jest adresowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji. Wczoraj uczniowie wysłuchali wykładu dotyczącego zadań przewozowych, wygłoszonego przez panią Elżbietę Lipińską, a dzisiaj korzystając z robionych przez siebie notatek rozwiązywali test dotyczący jego treści. Uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wyniki mają okazję brać udział w drugim etapie konkursu na Uniwersytecie Wrocławskim, który odbędzie się 10 grudnia 2016r