Informacja dla Rodziców/ Opiekunów uczniów Gimnazjum

Dnia 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie (ul. Kolejowa 12) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Bardzie.
Tematem prac komisji będzie projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w związku z opinią Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o utworzeniu dwóch szkół podstawowych obejmujących klasy I-VIII.

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów zainteresowanych w powyższej sprawie.