Podsumowanie projektu chemicznego pt. „Badanie pH wody”.

„Badanie pH wody” to projekt badawczy, którego celem było dostrzeżenie przez gimnazjalistów zmian zachodzących w naszym środowisku na podstawie oceniania pH wody. Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych w przyrodzie, najważniejszych dla życia, a jej pH w środowisku przyrodniczym powinno wynosić 7. Stąd uczniowie postawili hipotezę, że woda ma pH = 7, czyli odczyn jej powinien być obojętny. Uczniowie stworzyli instrukcję do pobierania próbek wody z różnych miejsc, to jest: z kałuży, gleby, rzeki, po myciu naczyń, po kąpieli, a następnie przez 10 dni pobierali próbki wody, potem badali je na zajęciach laboratoryjnych za pomocą wskaźników. W opracowanej karcie dokumentacji pomiarów zapisywali wyniki badań. Następnie wszystkie wyniki zostały opracowane w postaci wykresów i diagramów. Uczniowie potwierdzili hipotezę w 97% wyników analizowanych próbek wody pH = 7.
Kształtowanie właściwej postawy poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie wśród gimnazjalistów, wiąże się z działaniami ukazującymi znaczenie ochrony środowiska, zachęcającymi do podjęcie wysiłku i jego kontynuowania celem utrzymania lub poprawy czystości wód, bowiem czysta woda jest źródłem życia.
Projekt realizowała grupa chłopców z klasy II b: Łukasz Orzechowski, Michał Stanisławek, Jakub Urban, Wiktor Waraczewski, Wiktor Wierusiński . Opiekunem projektu była nauczycielka chemii pani Małgorzata Sikora.