Trening umiejętności

Corocznie dla uczniów wszystkich klas gimnazjalnych organizowane są zajęcia w zakresie umiejętności niezbędnych we współczesnym życiu. Tegoroczne warsztaty z trenerem Akademii Umiejętności Foucault odbywały się w temacie: Skąd wiem, że podejmuję dobre decyzje?