Świąteczne spotkanie

W ostatnim dniu przed wiosenną przerwą w nauce uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w programie artystycznym przygotowanym z okazji Świąt Wielkanocnych. Pieśni w wykonaniu Julii Topolanek i Oliwii Czerniejewskiej, wiersze, refleksje i życzenia przekazane przez członków koła teatralnego (Patrycja Bieruta, Anna Frysztak, Martyna Klag, Wiktoria Kuchciak, Krystian Faryna) wprowadziły nas w atmosferę nadchodzących Świąt. Program przygotowany został pod kierunkiem p. K. Krzysińskiej i p. A. Bartkiewicz – Czai. Na zakończenie pani Dyrektor złożyła wszystkim uczniom, ich rodzinom oraz pracownikom szkoły życzenia. Poinformowała również o ostatnich sukcesach artystycznych i sportowych uczniów naszej szkoły.
Przed okresem świątecznym uczniowie gimnazjum uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych.
Do najpiękniejszych życzeń dołączamy fragment jednego z wykonywanych utworów:
„Na miły Bóg,..
Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać…” /Stanisław Soyka/