ONI WYBRALI ZDROWIE

Zalecany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) minimalny poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, to co najmniej 60 minut przez 7 dni w tygodniu wysiłku od umiarkowanego do intensywnego, w tym zajęcia z wychowania fizycznego. Wyniki badań realizowane przez Instytut Matki i Dziecka wskazują, że poziom ten osiąga tylko 24% młodzieży w wieku 11-15 lat. Największy spadek sprawności fizycznej dotyczy takich cech motorycznych jak gibkość, wytrzymałość i siła.