ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami 23 maja 2017 (wtorek) o godz. 17.00

W programie:
* podsumowanie roku szkolnego – prezentacja uczniów, wyniki opinii rodziców o pracy szkoły
* bieżące sprawy klasowe
* informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi przed klasyfikacją roczną
* spotkanie z terapeutą Poradni Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych dla Dzieci i Młodzieży
* indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów

Spotkanie z terapeutą zapowiadane na wcześniejszą godzinę odbędzie się około 18.00

W przypadku braku loginu lub hasła do e-dziennika, prosimy o informację (do wychowawcy lub telefonicznie do sekretariatu 748171593) – na spotkanie zostaną wygenerowane nowe hasła