Dla wszystkich Mam serdeczne życzenia w Dniu Ich Święta

Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody, tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług
H. Auerbach