Organizacja dowozu uczniów do gimnazjum w dniu rozpoczęcia roku szkolnego – 4 września 2017

BUS
Dębowina – godz. 7.40
Opolnica- godz. 7.55
AUTOBUS I
Grochowa- godz. 7.45
Brzeźnica- 7.50
Potworów- 8.00
AUTOBUS II
Laskówka- 7.25
Dzbanów- 7.30
Janowiec- 7.40
Bardo- 8.00
POWROTY – 10.45