Udział gimnazjalistów w Powiatowej Uroczystości Kombatanckiej

Dnia 22 września 2017 w Ziębicach miała miejsce Powiatowa Uroczystość Kombatancka. Msza św., przemarsz wraz z kompanią honorową i orkiestrą Wojska Polskiego na Górę Parkową oraz uroczystości upamiętniające poległych w obronie Ojczyzny Polaków pod pomnikiem Orła Piastowskiego. W tych uroczystościach brali udział chorąży i asysta gimnazjalnego pocztu sztandarowego: Jakub Ilczyszyn, Magdalena Kudryńska i Wiktoria Tomaszewska. Uczniowie uczestniczyli w obchodach Dnia Kombatanta ze sztandarem bardzkiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.