ZAPROSZENIE na spotkania z rodzicami

Zapraszamy na spotkania z rodzicami/opiekunami uczniów dnia 25 października 2017 (środa) o godz. 17.00. W programie spotkania:
– Analiza wyników w nauce i zachowaniu
– Omówienie bieżących spraw wychowawczych w klasach

Organizacja spotkań:
Rodzice uczniów klasy 2a (sala 8)
Rodzice uczniów klasy 2b (sala 23)
Rodzice uczniów klasy 3a (sala 9)
Rodzice uczniów klasy 3b (sala 20)

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oczekują na kontakt z Państwem w wyznaczonych gabinetach.

Godz. 18.00 – Zebranie Rady Rodziców (sala nr 10 PARTER)

Jeśli nie posiadają Państwo aktualnego loginu do dziennika elektronicznego, prosimy o przekazanie takiej informacji przez ucznia – zostaną wygenerowane nowe loginy i przygotowane na spotkania.