ZAPROSZENIE na spotkania z rodzicami

Zapraszamy na spotkania z rodzicami/opiekunami uczniów dnia 7 grudnia 2017 (czwartek) o godz. 17.00. W programie spotkania:
– Analiza wyników w nauce i zachowaniu
– Informacje o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi przed klasyfikacją śródroczną
– Bieżące sprawy klasowe /m.in. organizacja klasowych wigilii/

Organizacja spotkań:
Rodzice uczniów klasy 2a (sala 8)
Rodzice uczniów klasy 2b (sala 23)
Rodzice uczniów klasy 3a (sala 9)
Rodzice uczniów klasy 3b (sala 20)

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oczekują na kontakt z Państwem w wyznaczonych gabinetach.

Jeśli nie posiadają Państwo aktualnego loginu do dziennika elektronicznego, prosimy o przekazanie takiej informacji przez ucznia – zostaną wygenerowane nowe loginy i przygotowane na spotkania.