Zaproszenie

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI
Dnia 11 stycznia 2018 – czwartek, godz. 17.00.
W programie: Podsumowanie pracy uczniów w I półroczu

Organizacja spotkań z wychowawcami:
Rodzice uczniów klasy 2a (sala nr 10)
Rodzice uczniów klasy 2b (sala nr 23)
Rodzice uczniów klasy 3a (sala 9)
Rodzice uczniów klasy 3b (sala 25)
W związku z prezentacją podsumowania pracy uczniów i szkoły liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Rodzice uczniów, którzy nie posiadają aktualnego loginu do dziennika elektronicznego, proszeni są o przekazanie takiej informacji przez ucznia – zostaną wygenerowane nowe loginy i przygotowane na spotkania.