ZAPROSZENIE

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie z rodzicami/opiekunami uczniów dnia 19 września 2018 (środa) o godz. 17.00. W programie spotkania:
– Informacje na temat organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym
– Omówienie bieżących spraw wychowawczych
– Wybór Klasowej Rady Rodziców
– Wyniki w nauce i zachowanie uczniów – indywidualne rozmowy z wychowawcą
– Wgląd w Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów oraz istotne zagadnienia Statutu Gimnazjum i innych uregulowań prawnych

Godz. 18.00 – Zebranie przedstawicieli rad klasowych – wybór zarządu Rady Rodziców (sala nr 10 PARTER)

Jeśli nie posiadają Państwo aktualnego loginu do dziennika elektronicznego, prosimy o przekazanie takiej informacji przez ucznia – zostaną wygenerowane nowe loginy i przygotowane na spotkania.
Liczymy na zainteresowanie sprawami związanymi z edukacją Państwa dziecka i niezawodną obecność na spotkaniach.