Udział gimnazjalistów w Powiatowej Uroczystości Kombatanckiej

Dnia 21 września w Ziębicach miała miejsce Powiatowa Uroczystość Kombatancka. Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w przemarszu wraz z kompanią honorową na Górę Parkową oraz w uroczystości upamiętniającej poległych w obronie Ojczyzny Polaków pod pomnikiem Orła Piastowskiego. Opiekunami sztandaru bardzkiego Koła Związku Kombatantów byli chorąży i asysta gimnazjalnego pocztu sztandarowego: Paweł Nędza, Karolina Wychudzka i Karolina Tomaszewska.