Samorząd Uczniowski

Ważnym doświadczeniem dla wszystkich gimnazjalistów były wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Komisja czuwała nad przebiegiem wyborów w przygotowanym na ten dzień lokalu wyborczym, który odwiedzili wszyscy uczniowie. Skład komisji, to przedstawiciele poszczególnych klas: Igor, Mateusz, Krystian i Patryk. Komisja skrupulatnie zliczyła i zaprotokołowała oddane głosy.
Na pierwszym spotkaniu Rady Samorządu Uczniowskiego został wyłoniony ścisły zarząd: przewodnicząca Martyna Klag, zastępca Martyna Kulig, skarbnik Aleksandra Kaczmarska.

Po raz kolejny na opiekunów Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani pan Dariusz Śladowski i pani Marzena Kudryńska.
Wszystkim gratulujemy i życzymy owocnej pracy