Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Pod koniec września obchodziliśmy VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Patrole Egzaminatorów miały okazję sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia nie tylko wśród kolegów, koleżanek, ale także pracowników szkoły. Akcja przebiegała jak w każdym roku pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Każdy z uczestników obchodów mógł zdać egzamin ustny lub pisemny ze znajomości tabliczki, jeśli w określonym czasie odpowiedział bezbłędnie na 5 pytań. Na początku presja czasu i pytania w trudniejszej formie onieśmielały uczestników, ale gdy do potyczek przystąpili nauczyciele, to i uczniowie zaczęli się wykazywać odwagą, a uzyskany medal EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA oraz CERTYFIKAT i słodka niespodzianka była dodatkową nagrodą! W tym roku, patrol złożony z uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej, wyszedł na ulice Przyłęku i postanowił poszukać liczb związanych z tabliczką mnożenia w różnych miejscach. Okazało się, że liczby te występują nie tylko w numerach domów, znakach drogowych, rejestracjach samochodów, ale także na słupach elektrycznych i mapach naszej okolicy. Na koniec dodatkowe atrakcje oczekiwały uczestników na lekcjach matematyki, a także na przerwach – można było nie tylko pograć w gry logiczne, wziąć udział w „matematycznej skakance”, rozwiązywać zagadki , ale można też było zmierzyć się w rywalizacji wymagającej nie tylko znajomości tabliczki mnożenia, ale spostrzegawczości i refleksu z wykorzystaniem „pacek na muchy”. Nasza akcja spotkała się z bardzo miłym przyjęciem, dlatego wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom, którzy wsparli naszą akcję DZIĘKUJEMY!

ORGANIZATORZY ŚDTM