Dzień Edukacji Narodowej

Szukam nauczyciela i mistrza,
Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę
Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
Niech oddzieli światło od ciemności
/T.Różewicz/

12 października wspólnie z przybyłymi gośćmi, uczniami i pracownikami szkoły obchodziliśmy ostatni w historii gimnazjum w Przyłęku- Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Martyny Klag, Krystiana Faryny, którzy przypomnieli o tradycjach polskiego szkolnictwa, wywodzących się z ducha Komisji Edukacji Narodowej oraz roli nauczyciela w życiu młodego człowieka. Następnie głos zabrali przedstawiciele różnych instytucji. Serdeczności dla pedagogów i gimnazjalistów popłynęły ze strony przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Bardo, Nadleśnictwa Bardo, Ośrodka Pomocy Społecznej, Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Bardzie oraz Rady Rodziców. Nie obyło się bez kwiatów, uśmiechów i wyrazów wdzięczności za codzienną pracę z młodzieżą. Pani Dyrektor Lucyna Śladowska z rąk Henryka Chodorowskiego otrzymała Honorową odznakę Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej.
W tym roku uroczystość miała wyjątkowy charakter. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni udali się do holu szkolnego na Śniadanie Mistrzów. Na część artystyczną spotkania składały się recytowane przez uczniów i nauczycieli fragmenty wierszy znanych polskich poetów. Nie mogło zabraknąć poezji Szymborskiej, Miłosza, Herberta, Różewicza, Asnyka- wielkich mistrzów i nauczycieli wielu pokoleń. Nie zabrakło łez radości, wzruszenia na twarzach zgromadzonych, którzy słuchali humorystycznych scenek i wierszy z życia szkoły, zawodu nauczyciela w wykonaniu gimnazjalistów (Amelii Kosińskiej, Martyny Klag, Wiktorii Kuchciak, Martyny Kulig, Aleksandry Kaczmarskiej, Karoliny Tomaszewskiej, Marka Knotta, Alana Troickiego, Krystiana Faryny, Kacpra Janika) oraz piosenki dla nauczycieli, którą w cudowny sposób zaśpiewała uczennica- Amelia Kosińska.
Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy w bardzo uroczystej atmosferze. Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami świętowali ten wyjątkowy dzień.