Misja

Dbamy w naszej szkole o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych. Rzetelnie dobieramy i realizujemy programy nauczania. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie, ich rodzice darzyli nas zaufaniem, aktywnie wspierali nasze działania, nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy, a szkoła cieszyła się uznaniem całego środowiska.

Naszym podstawowym zadaniem jest tworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej, kształtującej normy moralne i etyczne, przygotowującej młodzież do świadomych wyborów życiowych. Systematyczne i rzetelnie:

  • doskonalimy umiejętności kluczowe zgodne z podstawą programową w zakresie kształcenia;
  • wspieramy wszystkich uczniów i pomagamy w rozwoju ich talentów;
  • umożliwiamy dostęp do nowoczesnych źródeł wiedzy;
  • rozwijamy  samodzielność, odpowiedzialność, tolerancję;
  • poprzez działalność sportową i artystyczną promujemy szkołę w środowisku lokalnym i regionalnym;
  • kształtujemy postawy patriotyczne;
  • zapewniamy opiekę i wspomagamy rozwój ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
  • integrujemy młodzież niepełnosprawną w środowisku szkolnym.