Wizja

Chcemy być szkołą, w której:

Uczniowie:

 • osiągają wysokie wyniki w nauce;
 • chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych;
 • tworzą wspólnotę, rozwijającą się według indywidualnych potrzeb i możliwości w oparciu o przyjęcie normy moralne i etyczne;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, identyfikując się z jej tradycją;
 • czują się w szkole bezpiecznie, są traktowani z życzliwością i otwartością na ich problemy;
 • darzą zaufaniem i szacunkiem nauczycieli i pracowników szkoły;
 • są wrażliwi na krzywdę i potrzeby innych ludzi;
 • uczą się dokonywać trafnych i odpowiedzialnych wyborów życiowych.

Rodzice:

 • uczestniczą w procesie wychowania dzieci;
 • wspierają działania szkoły;
 • w szkole i w nauczycielach znajdą sojuszników, a ich współdziałanie opiera się na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Nauczyciele:

 • mają pełne kwalifikacje i stałą możliwość ich podnoszenia;
 • stymulują rozwój, są otwarci na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły;
 • cieszą się autorytetem, zaufaniem wśród uczniów i ich rodziców;
 • potrafią dostrzec i rozwinąć uzdolnienia i zainteresowania uczniów, dostosowując swoje wymagania do ich potrzeb i możliwości;
 • stale służą pomocą swoim wychowankom w rozwiązywaniu ich problemów edukacyjnych i życiowych;
 • współpracują z rodzicami i innymi osobami, instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.