Baza dydaktyczna

  Gimnazjum dysponuje 9 salami lekcyjnymi, w tym dwiema pracowniami językowymi, pracownią informatyczną, biologiczno – chemiczną i fizyczną oraz biblioteką, świetlicą, salą audiowizualną, salą gimnastyczna i salą fitness. W szkole funkcjonuje stołówka. Obiekt gimnazjum jest nowoczesny, estetyczny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę, monitoring wizyjny. W szkole funkcjonuje sieć informatyczna oraz radiowęzeł. Gabinety wyposażone są w sprzęt komputerowy, audiowizualny i multimedialny. W otoczeniu szkoły usytuowany jest kompleks boisk sportowych Orlik 2012 oraz rozległy teren zielony. Ponieważ na terenie gimnazjum funkcjonuje filia przedszkola ZSP w Bardzie, przy obiekcie znajduje się plac zabaw.