Kategoria: Bez kategorii

Bez kategorii

ZARZĄDZENIEM NR 06/2018 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

ZARZĄDZENIEM NR 06/2018 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku z dnia 28.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, po przedstawieniu opinii w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych wCzytaj dalej..