Harmonogram spotkań z rodzicami 2016/2017

 

L.p

 

DATA

 

TEMATYKA SPOTKAŃ

Rodzice uczniów klasy
 

1

 

19 IX

poniedziałek

– Organizacja pracy szkoły  

– Program Darmowy podręcznik

– Spotkania informacyjne z wychowawcami

– Wybory przedstawicieli do Rady Rodziców

 

I -III

 

2

 

25 X

wtorek

– Spotkanie informacyjne w zakresie wymagań edukacyjnych i organizacji egzaminu gimnazjalnego

 

– KONSULTACJE

Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu

III

 

 

 

I – III

 

3

 

17 XI

czwartek

 

– KONSULTACJE

Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu

 

I -III

 

4

 

15 XII

czwartek

 

– Analiza wyników w nauce i zachowaniu

– Informacje o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi przed klasyfikacją śródroczną

– Organizacja klasowych wigilii

 

I -III

5  

26 I

piątek

Dzień Otwarty Szkoły:

– Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych uczniów w I półroczu

– Otwarte formy zajęć

I – III

 

Osoby zainteresowane

 

6

16 III

czwartek

– Organizacja egzaminu gimnazjalnego

– Analiza wyników w nauce i zachowaniu

– Opinia rodziców o szkole w formie ankiety

– KONSULTACJE

III

I-II

 

 

 

7

26 IV

środa

– KONSULTACJE

Bieżące osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

I – III

 

 

23 V

wtorek

 

– Informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi przed klasyfikacją

-Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017

– Uroczyste zebranie Rady Rodziców

 

I – III