Kadra

Dyrektor: Lucyna Śladowska

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOT
Katarzyna Krzysińska język polski, biblioteka
Agnieszka Barul pedagog
Marzena Dubicka język polski, historia
Monika Goryl geografia
Alicja Hajduk język angielski
Jerzy Kasieczka fizyka, zajęcia techniczne
Marzena Kudryńska historia, wos, plastyka, wych. do życia w rodzinie, zajęcia artystyczne
Elżbieta Lipińska matematyka
Małgorzata Sikora biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
Izabela Sprys psycholog
Aleksandra Bilska język niemiecki
Lucyna Śladowska informatyka
 o.Łukasz Kalisz religia
Dariusz Śladowski wychowanie fizyczne

WYCHOWAWCY

KLASA IIIA Marzena Kudryńska
KLASA IIIB Alicja Hajduk

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
Księgowy: Mirosława Wenglarska, Bogusława Kozłowska
PRACOWNICY OBSŁUGI:
Sławomir Dziatłowicz
Halina Nowicka
Beata Strusińska