Kalendarz szkolny

   KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
4 września 2017 r
. (podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 2. Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2017 r.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 3. Ferie zimowe 15 stycznia – 28 stycznia 2018 r.: (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnegod) dodatkowe terminy w gimnazjach:
– część humanistyczna
– część matematyczno
-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego
Ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

18 kwietnia 2018 r.
19 kwietnia 2018 r.
20 kwietnia 2018 r.
1 czerwca 2018r.
2 czerwca 2018 r.
3 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 7.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22 czerwca 2018 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 8. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)