Konsultacje Nauczycieli 2017/2018

 

L.p Imię

i nazwisko

nauczyciela

Dni tygodnia
PONIEDZIAŁEK

 

 

WTOREK

 

ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
GODZINA / NR SALI (MIEJSCE)
1 Anna

Bartkiewicz-Czaja

10.30-10.45

pokój nauczycielski

2 Aleksandra Bilska 8.55-9.25

gabinet nr 24

3 Marzena Dubicka  

 

9.10-9.40

gabinet nr 10

4 Monika Goryl

 

 

 

11.45-12.30

pokój nauczycielski

5 Alicja Hajduk 10.45-11.15

gabinet nr 23

6 Elżbieta Karamon 10.45-11.30

gabinet nr 22

7 Katarzyna Krzysińska 9.00-9.30

gabinet nr 9

8 Marzena Kudryńska  

 

10.45-11.15

gabinet nr 8

9 Elżbieta Lipińska  

 

9.10- 9.40

gabinet nr 25

10 Łukasz Kalisz  

 

 

10.00-10.30

pokój nauczycielski

11 Małgorzata Sikora

 

 

10.45-11.15

gabinet nr 20

12

 

 

Dariusz Szewczyk

 

 

12.30-13.00

biblioteka szkolna

13 Dariusz Śladowski

 

 

 

 

10.00-11.00

gabinet nauczycieli

wych. fizycznego