Kontakt

Publiczne Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku

ul.Fabryczna 7

57-256 Bardo

tel. (0-74) 8171593

e-mail: pgbardo@wp.pl