Plan lekcji

 PLAN LEKCJI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

W PRZYŁĘKU 2016/2017

  IA IB II A IIB III

 

PONIEDZIAŁEK 1. Biologia język  angielski język  niemiecki wdżwr matematyka
2. historia Biologia informatyka matematyka język  angielski gr.1/ j.niemiecki gr.2
3. Wychowanie  fizyczne plastyka matematyka język polski język  angielski gr.2/ j.niemiecki gr.1
4. Matematyka wychowanie  fizyczne historia język  angielski historia
5. Język polski matematyka język  angielski wychowanie  fizyczne religia (gab. nr 8)
6. język  angielski religia (gab. nr 8) wychowanie  fizyczne historia język polski
7. religia (gab. nr 8) Język polski język polski zaj. wspierające z matematyki wychowanie  fizyczne
           
WTOREK 1. zaj. wspierajace  z historii język polski chemia zajęcia techniczne wychowanie  fizyczne
2. chemia historia wychowanie fizyczne język polski fizyka
3. język polski wychowanie fizyczne matematyka chemia język polski
4. wychowanie fizyczne fizyka język polski matematyka geografia
5. geografia chemia religia (gab. nr 9) wychowanie fizyczne matematyka
6. matematyka język angielski edukacja dla bezpieczeństwa geografia religia (gab. nr 9)
7. język angielski matematyka geografia religia (gab. nr 9) chemia
         
ŚRODA 1. język  angielski język  niemiecki zajęcia techniczne wychowanie fizyczne język polski
2. informatyka język  angielski wychowanie fizyczne język  niemiecki zajęcia techniczne
3. Język polski informatyka biologia fizyka język  angielski gr.1/ j.niemiecki gr.2
4. matematyka wychowanie fizyczne język  polski biologia język  angielski gr.2/ j.niemiecki gr.1
5. religia (gab. nr 10) język polski język  niemiecki język  angielski matematyka
6. język  niemiecki religia (gab. nr 10) język  angielski matematyka historia
7. zajęcia wyrównawcze  z  języka  niemieckiego wdżwr zajęcia wyrównawcze  z  języka  niemieckiego język  polski zaj. wspierajace z  fizyki  gr. 2

zaj. wspierajace z  matematyki  gr. 1

           
CZWARTEK 1. język polski matematyka fizyka informatyka wychowanie fizyczne
2. fizyka język polski wychowanie fizyczne wos matematyka
3. historia wychowanie fizyczne matematyka historia fizyka
4. wychowanie fizyczne geografia Język polski język  angielski wos
5. Godzina do dyspozycji wychowawcy Godzina do dyspozycji wychowawcy Godzina do dyspozycji wychowawcy Godzina do dyspozycji wychowawcy Godzina do dyspozycji wychowawcy
6. matematyka język  angielski religia (gab. nr 9) edukacja dla bezpieczeństwa geografia
7.   Zajęcia  wspierające z biologii/ chemii/ geografii Zaj. wspierajace z j.polskiego/ historii religia (gab. nr 9) język angielski gr.1
           
PIĄTEK 1. język polski matematyka wos biologia język polski
2. plastyka chemia historia matematyka język polski
3. chemia historia matematyka język polski wychowanie fizyczne
4. wychowanie fizyczne język  niemiecki zajęcia artystyczne biologia
5. język  niemiecki muzyka biologia wychowanie fizyczne zajęcia artystyczne
6. muzyka język polski język  angielski język  niemiecki chemia
7.       język  angielski wdżwr