POWROTY

                                                                                               DUŻY AUTOBUS I

godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
 

 

12.40

 

 

13.30

Bardo

Przyłęk

Potworów

Brzeźnica

Gochowa

Przyłęk- autobus zabiera PG do Barda, Opolnicy, Dębowiny. Pod szkołą w Bardzie uczniowie z PG do Dębowiny przesiadają się na autobus II

 

Bardo

Przyłęk

Potworów

Brzeźnica

Grochowa

Przyłęk- PG do Barda , Dębowiny- przesiadka pod SP Bardo

 

 

Bardo

Przyłęk

Potworów

Brzeźnica

Grochowa

Przyłęk-  PG do Barda, Dębowiny – przesiadka pod SP Bardo

 

Bardo

Przyłęk

Potworów

Brzeźnica

Grochowa

 

 

Bardo

Przyłęk

Potworów

Brzeźnica

Grochowa

Przyłęk- PG do Barda

 

 

 

 

13.40

 

 

Przyłęk

Bardo

Opolnica

Przyłęk

Potworów

Brzeźnica

Grochowa

 

 

 

 

Przyłęk

Bardo

Opolnica

Przyłęk

Potworów

Brzeźnica

Grochowa

Bardo

 

Przyłęk

Bardo

Opolnica

Przyłęk

Potworów

Brzeźnica

Grochowa

Przyłęk-

 

Bardo

Opolnica

Przyłęk

Potworów

Brzeźnica

Grochowa

Przyłęk

 

Przyłęk

Bardo

Opolnica

Potworów

Brzeźnica

Grochowa

Przyłęk

 

 

 

14.30

 

Bardo

Opolnica

Przyłęk

Potworów

Brzeźnica

Bardo

 

Bardo

Opolnica ( wsiada PG z I autobusu)

Potworów

Brzeźnica

Grochowa

Bardo

 

Bardo

Opolnica ( wsiada PG z I autobusu)

Przyłęk

Potworów

Brzeźnica

Grochowa

Bardo

 

Bardo

Opolnica (PG  wsiada z I autobusu)

Przyłęk

Potworów

Brzeźnica

Grochowa

Bardo

Bardo

Opolnica (PG  wsiada z I autobusu)

Przyłęk

Brzeźnica

Potworów

Grochowa

Bardo

                                                                                            

DUŻY   AUTOBUS  II

 

godzina poniedziałek wtorek środa czwartek Piątek
 

 

 

 

13.40

 

 

 

Bardo

Dębowina  ( wsiada  PG )

Przyłęk

Janowiec

Dzbanów

Laskówka

Przyłęk-

 

 

Autobus wraca do Przyłęku i zabiera PG do Barda

 

Bardo

Dębowina ( wsiada PG)

Przyłęk

Janowiec

Dzbanów

Laskówka

Przyłęk-

 

 

Autobus wraca do Przyłęku i zabiera PG do Barda, Dębowiny i Opolnicy

( Opolnica przesiadka pod  SP Bardo)

 

Bardo ( pod szkołą przesiadają sie uczniowie PG do Dębowiny z I autobusu)

Dębowina

Przyłęk

Janowiec

Dzbanów

Laskówka

Przyłęk

 

Autobus wraca do Przyłęku i zabiera PG do Barda i Dębowiny o 14.25

 

Bardo

Dębowina

Przyłęk

Janowiec

Dzbanów

Laskówka

Przyłęk

 

 

Autobus wraca do Przyłęku i zabiera PG do Barda ,  Dębowiny i Opolnicy- przesiadka pod SP Bardo

 

Bardo

Dębowina

Przyłęk

Janowiec

Dzbanów

Laskówka

Przyłęk

 

 

Autobus wraca do Przyłęku i zabiera PG do Barda , Dębowiny i

Opolnicy ( przesiadka pod SP Bardo)

 

 

14.30

 

Przyłęk

Bardo

Przyłęk

Janowiec

Dzbanów

Laskówka

 

 

Autobus wraca do Barda

Przyłęk

Bardo

Dębowina

Przyłęk

Janowiec

Dzbanów

Laskówka

 

Autobus wraca do Barda

Przyłęk

Bardo

Dębowina

Przyłęk

Janowiec

Dzbanów

Laskówka

Bardo

Przyłęk

Bardo

Dębowina

Przyłęk

Janowiec

Dzbanów

Laskówka

Bardo

Przyłęk

Bardo

Dębowina

Przyłęk

Janowiec

Dzbanów

Laskówka

Bardo

 

15.20

 

Bardo

Opolnica

Przyłęk

Janowiec

Dzbanów

Laskówka

Potworów  ( 8)

Bardo

Opolnica

Przyłęk

Janowiec

Dzbanów

Laskówka

Potworów ( 10)