Rekrutacja

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej 

 

   ZARZĄDZENIE NR 1/2016

Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku

z dnia 1 lutego 2016 r.

w sprawie naboru do publicznego gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  z dnia 27 stycznia 2016 r.  w sprawie terminów rekrutacji kandydatów do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 ustalam

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum: od 01 do 23 czerwca 2016 roku.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu: od 24 do 28 czerwca 2016 roku.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych: do 15 lipca 2016 roku.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum poprzez złożenie oryginału świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów (1 zdjęcie do legitymacji, oświadczenie dotyczące nauki religii): 18 i 19 lipca 2016 roku.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do gimnazjum: do 20 lipca 2016 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2016 roku.

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – terminarz rekrutacji do gimnazjum.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016

Dyrektora Publicznego Gimnazjum

  1. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku

z dnia 1 lutego 2016 r.

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W PRZYŁĘKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum. od 01 do 23 czerwca 2016 r.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. od 24 do 28 czerwca 2016 r.

 

 3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych. do 15 lipca 2016 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum poprzez złożenie oryginału świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów (1 zdjęcie do legitymacji, oświadczenie dotyczące nauki religii). 18 i 19 lipca 2016 r.

 

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do gimnazjum do 20 lipca 2016 r.